Menu Zavrieť

Značka: stanovisko

Odstúpenie Kaliňáka alebo demisia celej vlády a predčasné voľby (stanovisko)

Informácie, ktoré potvrdzujú to, že podozrenia o majetkových prepojeniach Róberta Kaliňáka aj Jána Počiatka s firmami, ktoré sú podozrivé z obrovských daňových a finančných podvodov sú reálne, urobili definitívnu bodku za úvahami o tom, či môže byť R. Kaliňák ministrom vnútra. Demokrati Slovenska, tak ako väčšina občanov Slovenska, sú presvedčení, že nemôže byť ministrom už ani minútu! Žiadame jeho okamžité odstúpenie. Zverejnené informácie svedčia o tom, že dostával platby od firiem podozrivých z daňových podvodov, zatajoval svoje majetkové prepojenie s nimi a opakovane klamal. Existuje silné podozrenie, že aj v súčasnosti zneužíva políciu na krytie a ochranu svojich podozrivých finančných aktivít. Takýto človek nemôže byť členom vlády. Takýto človek má byť okamžite vyšetrovaný zo závažných podozrení. Jeho odstúpenie je nevyhnutné. Ak tak neurobí je nevyhnutné žiadať demisiu celej vlády, ktorá sa tým, že toleruje takéto správanie, stala rovnako zodpovednou za všetky skutky, z ktorých je podozrivý minister Kaliňák a bývalý minister Počiatek. Takáto vláda nemá právo vládnuť a treba vyhlásiť nové voľby.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska

Zmenili sme názov na „Demokrati Slovenska“

Strana Demokrati Slovenska, ktorá išla do volieb za názvom Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník zmenila svoj názov. Tak ako bolo avizované už pred voľbami, zaradenie mená lídra do názvu strany bolo dočasné opatrenie, ktoré malo pomôcť identifikovať stranu s konkrétnymi ľuďmi s konkrétnou politickou opozíciou a programom. Tento účel bol naplnený a preto strana mohla upraviť svoj názov, ktorý teraz znie Demokrati Slovenska. Sme pravicová politická strana, ktorá stojí na hodnotách slobody, demokracie, spravodlivosti a vlastenectva a ktorá nadväzuje na úspešné reformné obdobie rokov 2002-2006, ktoré posunulo Slovensko výrazne dopredu. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje stranu pre umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, ktorí bez najmenších problémov vedia nachádzať spoločné postoje, stranu, pre ktorú je typický dôraz na víziu Slovenska, na program, ktorým chce Slovensko meniť, stranu ktorá nie je závislá od jednej osoby lídra, ale stavia na hodnotách a vízii. Takúto stranu v súčasnosti budujeme. Začali sme tesne pred voľbami. Volebnú kampaň sme využili na to, aby sme v čo najširšej miere odprezentovali naše predstavy, návrhy, ktoré by výrazné zlepšili život bežného človeka na Slovensku, podnikateľské prostredie a podporil sa hospodársky rast. Budeme v tom pokračovať naďalej. Povolebný vývoj ukazuje že klasická stredopravá liberálna konzervatívna strana chýba na pravej strane politického spektra. Našou politickou prácou v spolupráci so všetkými, ktorí majú podobný názor na víziu rozvoja Slovenska a jeho postavenie v Európe a vo svete budeme takúto stranu budovať. Veľmi radi pri tom budeme spolupracovať so všetkými jednotlivcami alebo skupinami, ktorí sa zaraďujú svojimi názormi a hodnotami k pravému stredu.

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Dnes si pripomíname výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, za vznik ČSR si zaslúži štátny sviatok (stanovisko)

Dnes si pripomíname tragickú smrť významného slovenského politika a štátnika, M.R. Štefánika. Pre Demokratov Slovenska je to najvýznamnejšia politická osobnosť novodobých dejín Slovenska. Bez jeho zásluh by nevznikla prvá Československá republika a tým ani súčasná Slovenska republika. Je preto hanbou Slovenska keď si takúto osobnosť nevieme uctiť štátnym sviatkom, ktorý by si určite zaslúžil. Ľudo Kaník ako poslanec NR SR viackrát, opakovane predkladal návrh zákona, ktorým by sa 28. október, deň vzniku ČSR, vyhlásil štátnym sviatkom z názvom: „Deň úcty k dielu M.R. Štefánika – vznik samostatného česko-slovenského štátu“. Vznik Československa bolo vrcholným politickým dielom gen. Štefánika a preto si takýto štátny sviatok plne zaslúži. Zároveň pre Slovensko znamenalo započatie cesty národnej emancipácie a postupne vytváranie predpokladov pre vznik vlastnej štátnosti. Vyzývame preto poslancov NR SR aby si tento návrh osvojili a predložili ho na rokovanie NR SR tak, aby po jeho schválení sme mohli už najbližší 28. október oslavovať ako deň úcty k dielu M.R. Štefánika.

Demokrati Slovenska

Fico 3. je len pokračovaním Fica 2. (stanovisko k programovému vyhláseniu vlády)

Programové vyhlásenie vlády je najlepšie charakterizované názvom, ktoré mu sama vláda dala. Kontinuita. Je to vládny program, ktorý ukazuje svojim obsahom kontinuitu s predchádzajúcou Ficovou vládou a je jej pokračovaním a potvrdením vlády bez akejkoľvek zásadnej zmeny obsahu vládnutia. Je plné všeobecných fráz a floskúl a má len veľmi málo konkrétnych, merateľných cieľov. Z hľadiska jeho obsahu je to klasický program ľavicovej vlády s niektorými kozmetickými úpravami smerujúcich viac k stredu.

Dozvedáme sa z neho napr. že nemožno očakávať zníženie cien energií pre celý podnikateľský sektor, ale že vláda počíta so selektívnym zvýhodňovaním niektorých podnikateľov, ktorým je pripravená ceny energií znižovať.

V oblasti cestovného ruchu je pozoruhodná téza, že vláda chce využiť predsedníctvo Európskej únie na prezentáciu Slovenska. Ako to však chce dosiahnuť a uskutočniť keď všetky akcie počas nášho predsedníctva budú uskutočnené iba v Bratislave? To je v úplnom rozpore s tým ako k svojmu predsedníctvu pristupujú iné krajiny. Vláda počíta so špecifickými stimulmi pre kúpeľníctvo, je preto nutné spýtaj sa prečo len pre kúpeľníctvo, prečo nie aj pre iné rovnako dôležité odvetvia cestovného ruchu? Celkovo sa dá povedať, že ani táto vláda nepochopila čo v skutočnosti potrebuje cestovný ruch. Potrebuje posilniť dopyt, predovšetkým zahraničný dopyt, čo sa dá dosiahnuť jediné výraznou propagáciou Slovenska v zahraničí o čom sa vláda vo svojom vyhlásení vôbec nezmieňuje.

Oblasť poľnohospodárstva je opäť plná všeobecných fráz, absolútne nespomína podporu malých podnikateľov, farmárov. V tejto oblasti nepočíta s odstraňovaním bariér, so zjednodušovaním prístupu na trh pre túto skupinu podnikateľov, ktorých rozvoj je pre zamestnanosť a produkciu v tomto sektore mimoriadne dôležitý.

V oblasti financií je na prvom mieste snaha zmäkkčenie dlhovú brzdu, čo nepovažujeme za pozitívne. Dostalo sa sem síce zníženie daní na 21 %, zrušenie nezmyselných licencií, ale až od roku 2018, čo je príliš neskoro. Tiež nie sú vidno žiadne opatrenia na oživenie kapitálového trhu, čo je bolestivá stránka slovenského finančného sektora.

Oblasť zamestnanosti sa zameriava najmä na dotovanie pracovných miest, bez zlepšovania podmienok na prirodzený rozvoj a tvorbu nových pracovných pozícií. Hneď v úvode zavádza čitateľa keď hovorí o vytvorení ďalších 100 000 pracovných miest. Pričom vieme, že žiadnych 100 000 pracovných miest minulá vláda nevytvorila, len s týmto číslom operovala počas volebnej kampane. Úplne chýbajú návrhy na odstránenie najväčších bariér, ktoré bránia poklesu nezamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest, ktorými je vysoké odvodové zaťaženie a nepružný Zákonník práce.

V sociálnej oblasti sa síce nachádza prísľub zvýšenia materskej, rozšírenej programoveho výberu v druhom pilieri a zmena chybne nastavenej valorizácie dôchodkov, ale nie je tam žiadna zmienka o ústavnom zákone o ochrane dôchodkového systému a druhého piliera ani o snahe zvýšiť príspevok pre občanov do druhého piliera.

Celkovo možno konštatovať, tak ako sme čakali, že 3. vláda Roberta Fica neprinesie žiadne zásadné pozitívne zmeny, len a len vládu kontinuity, to znamená pokračovanie toho čo Robert Fico počas predchádzajúcich vlád predviedol. Tentokrát to však bude realizovať len vďaka a za pomoci svojich koaličných partnerov, Mostu, Siete a SNS.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska

Teroristické útoky v Bruseli sa týkajú nás všetkých (stanovisko)

Teroristické útoky v Bruseli ukazujú, že boj s terorom bude trvalou súčasťou nášho života. Európa je vo vojne s islamským terorizmom a treba si to naplno uvedomiť a podľa toho sa aj správať. Musíme napraviť chyby minulosti, ktoré umožnili vznik komunít, ktoré nie sú začlenené do nášho európskeho prostredia a snažia sa ovládnutie Európu ako takú a vnútiť jej iný spôsob života. Západná civilizácia, ktorej sme súčasťou je, ohrozovaná. Preto opatrnosť a obozretnosť pri prijímaní migrantov do Európy je plne na mieste. Je preto potrebné veľmi dôsledne chrániť vonkajšie hranice Európskej únie, zadržiavať migrantov, ktorí nelegálne prekračujú hranice hneď na hraniciach, zmeniť legislatívu tak, aby mohli byť umiestnení v záchytných táboroch, v ktorých bude prebiehať azylová procedúra. Do Európy môžu byť umožnený vstup len tým, ktorí dostanú azyl, ostatní musia byť vrátení späť do krajiny pôvodu. Rovnako treba postupovať aj voči tým, ktorí sa v rámci lavíny nelegálnej migrácie už dostali do Európy.

Obetiam teroristický útokov patrí naša úprimná sústrasť a súcit. Je potrebné si uvedomiť, že sa nás to týka rovnako ako tých, ktorí boli tentokrát v Bruseli. Je našou spoločnou zodpovednosťou chrániť Európu, chrániť západnú civilizáciu, ktorej sme plnoprávnou súčasťou.

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Nová vláda nereprezentuje vôľu voličov strán, z ktorých je zostavená (stanovisko)

Aj keď tomu takmer nikto nechcel uveriť, moje predpovede o povolebnom zložení vlády sa naplnili. A keďže po vojne je každý generál, pozrite si zostrih videa, v ktorom som to pár týždňov pred voľbami verejne povedal pre TA3.

LK

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

 

Výzva poslancom NR SR, aby zradu a podvod R. Fica a spol nepodporili! (stanovisko)

Vláda, ktorú sa v chvate pokúša zlepiť Ficov Smer, Bugárov Most, Procházkova Sieť a Dankova SNS je od samého začiatku vláda, ktorá vzniká na základe podvodu a klamstva na vlastných voličoch! Voliči Mostu a Siete nedali svoje hlasy týmto stranám preto, aby týždeň po voľbách skočili do náručia Ficovho Smeru a pomohli mu tak udržať moc. Je zjavné, že tento plán musel byť dohodnutý a vymyslený dávno pred voľbami, čo ešte viac podčiarkuje cynizmus a zákernosť tohto podvodu na voličoch. V histórii Slovenska sa takéto zneužitie demokracie ešte nestalo a je to veľmi nebezpečný precedens. Ak by bol dokonaný, posilnil by u značnej časti voličov pocit, že samotná demokracia nie je dobrý systém a slúži len na oklamanie bežných občanov. Bolo by to vodou na mlyn posilňovaniu extrémistických nálad a síl a nie hrádzou proti nim, ako sa snažia tvrdiť tí, ktorí takúto vládu národnej zrady v skrátenom režime a chvate vytvárajú.

Jediným správnym poctivým a demokratickým riešením je vypísanie nových volieb. Predčasné voľby umožnia ľuďom jasne vyjadriť svoj názor, umožnia odovzdať hlasy stranám, ktoré budú dopredu deklarovať jasne svoj plán ako a s kým chcú spravovať Slovensko a na základe toho zostaviť vládu, ktorá sa bude opierať o podporu väčšiny voličov Slovenska. Demokrati Slovenska vyzývajú všetkých poslancov NR SR, ktorí si vážia hlasy voličov a chcú sa pozerať do zrkadla bez hanby, aby vládu zrady a podvodu, ktorú sa snaží zostaviť Róbert Fico nepodporili. Aby to jasne a dopredu deklarovali a umožnili tak prezidentovi Kiskovi nevymenovať vládu, ktorá nemá dostatočnú podporu poslancov. Dnes už je nad slnko jasné že nemá zďaleka dostatočnú podporu voličov a jej skutočná legitímnosť je pochybná.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska

Prezident nie je bábka ani sluha politických strán! (stanovisko)

Je nezmyselné a hlúpe ako sa niektorí, tiež odborníci či analytici, pustili do prezidenta Kisku za to, že nepozval na rokovanie Kotlebu. Prečo by mal?! Prezident nie je povinný pozývať všetky strany, ktoré boli zvolené do parlamentu. Prezident nie je slúžkou politických strán, ani sa nemusí točiť vo vetre ako veterník na streche, aby sa zapáčil všetkým. Nemá to nič spoločné s úctou, či neúctov k voličom hociktorej strany. Kotleba je jednocho reprezentant politického extrémizmu, je uctievačom vojnového Slovenského štátu, počas osláv SNP vyvesuje čierne vlajky a označuje ho za puč. Euroatlantické štruktúry Nato a EU označuje za teroristické organizácie. Prečo by prezident, ktorý si ctí demokratické tradicie Slovenska, je hlavou štátu ktorý sa hrdo hlási k príslušnosti k západnej civilizácii, mal reprezentanta takejto politiky pozývať na rokovanie? O čom?! Prezident reprezentuje Slovensko. A zaujíma politické postoje v súlade s orientáciou Slovenska, ako demokratickej krajiny patriacej k európskej, západnej civilizácii. Je morálnou autoritou a nie sluhom politických strán. Jeho konanie plne schvaľujem a oceňujem.

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Informácie pre našich delegátov vo volebných komisiách (stanovisko)

Strana Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník tak ako už bolo oznámené, odstúpila z volebnej súťaže a v záujme spojenia stredopravých síl podporuje vo voľbách stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Toto rozhodnutie platí a je nemenné. Pre zabezpečenie dôslednej kontroly objektívnosti a férovosti volieb sme sa však, po zrelej úvahe, rozhodli ponechať našich zástupcov v okrskových volebných komisiách, do ktorých sme ich menovali. Naši zástupcovia budú naďalej pôsobiť v okrskových komisiách a nič sa na ich postavení a úlohách nemení.

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska