fbpx

Podporte nás!

Podporte nás!

 

Byrokracia pri daniach, zdravotnom a sociálnom poistení je na úrovni minulého storočia – prácna a nákladná. Prostriedky vyzbierané na našu podporu preto použijeme na presadzovanie reforiem, ktorých cieľom je REDISTRIBÚCIA bohatstva a zároveň ZNIŽENIE nákladov na prácu a zníženie odvodov. Rovnako, v dobe počítačov je potrebné a možné radikálne znížiť náklady na zabezpečovanie príjmov štátnych rozpočtov. Viac informácií AKO to dosiahnuť je v našom programe.

V rámci volieb do orgánov samosprávnych krajov môžete nášho kandidáta na župana v Nitrianskom krajina Jána Grešša podporiť finančným prostriedkom v ľubovoľnej výške na transparentný účet:

IBAN SK3809000000005134304379 (účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni)

Prehľad o príspevkoch na transparentnom účte nájdete na tomto odkaze.

Za Vašu podporu ďakujeme!

Jednou z možností, ako môžete prispieť strane Demokrati Slovenska je aj finančný príspevok v ľubovoľnej výške na transparentný účet:
IBAN SK7509000000005082042732 , BIC GIBASKBX

Pôvodný formát: 5082042732/0900 (účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni)

Prehľad o príspevkoch na transparentnom účte nájdete na tomto odkaze.

Za Vašu podporu ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.3.2016: Zoznam darcov k 31.03.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.6.2016: Zoznam darcov k 30.06.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.9.2016: Zoznam darcov k 30.09.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.12.2016: Zoznam darcov k 31.12.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.03.2017: Zoznam darcov k 31.03.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam bezodplatných príjmov z prijatých pôžičiek v predchádzajúcich rokoch (2006-2015): Bezodplatný príjem z prijatých pôžičiek

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.06.2017: Zoznam darcov k 30.06.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.09.2017: Zoznam darcov k 30.09.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.09.2017: Zoznam darcov k 31.12.2017

Za každý dar ďakujeme!

 

Close