Menu Zavrieť

Podporte nás!

Byrokracia pri daniach, zdravotnom a sociálnom poistení je na úrovni minulého storočia – prácna a nákladná. Prostriedky vyzbierané na našu podporu preto použijeme na presadzovanie reforiem, ktorých cieľom je REDISTRIBÚCIA bohatstva a zároveň ZNIŽENIE nákladov na prácu a zníženie odvodov. Rovnako, v dobe počítačov je potrebné a možné radikálne znížiť náklady na zabezpečovanie príjmov štátnych rozpočtov. Viac informácií AKO to dosiahnuť je v našom programe.

Jednou z možností, ako môžete prispieť strane Demokrati Slovenska je aj finančný príspevok v ľubovoľnej výške na účet:

IBAN SK50 0900 0000 0051 1543 0388 , BIC GIBASKBX

Pôvodný formát: 5115430388/0900 (účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni)

Podporte nás sumou 10€
Podporte nás sumou 10€
Podporte nás sumou 20€
Podporte nás sumou 20€
Podporte nás sumou 50€
Podporte nás sumou 50€

 

Za Vašu podporu ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.3.2016: Zoznam darcov k 31.03.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.6.2016: Zoznam darcov k 30.06.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.9.2016: Zoznam darcov k 30.09.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.12.2016: Zoznam darcov k 31.12.2016

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.03.2017: Zoznam darcov k 31.03.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam bezodplatných príjmov z prijatých pôžičiek v predchádzajúcich rokoch (2006-2015): Bezodplatný príjem z prijatých pôžičiek

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.06.2017: Zoznam darcov k 30.06.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 30.09.2017: Zoznam darcov k 30.09.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach k 31.12.2017: Zoznam darcov k 31.12.2017

Za každý dar ďakujeme!

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

k 31.03.2018: Strana DS neprijala v tomto období žiadne dary.

k 30.06.2018: Strana DS neprijala v tomto období žiadne dary.

k 31.09.2018: Strana DS neprijala v tomto období žiadne dary.

V rámci volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 strana Demokrati Slovenska nemala zriadený osobitný platobný účet, nakoľko na kampaň nevyhásila žiadne finančné prostriedky.

 

Zoznam darcov politickej strany Demokrati Slovenska zverejnený v súlade s § 22 a 23 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

k 31.12.2018: Strana DS neprijala v tomto období žiadne dary.

Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach strana Demokrati Slovenska neprijala žiadne dary za rok 2018. Prijala bezodplatné plnenia za rok 2018 celkovo vo výške 1222,17 eur.  

Podľa §22 ods.5 politická strana prijala v roku 2018 iné bezodplatné plnenia v sume 1039,59 Eur od:

František Zvrškovec, Slovanské nábrežie 40, 841 10 Bratislava – Devín

 

Politická strana neprijala žiadne dary, alebo členské príspevky v priebehu roka 2018 presahujúce 2-násobok minimálnej mzdy.

k 31.03.2019: Strana DS neprijala v predchádzajúcom kalendárnom období žiadne dary a iné bezodplatné plnania či členské príspevky podľa § 22 zákona ods. 5 č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

k 31.03.2020: Strana DS neprijala v predchádzajúcom kalendárnom období žiadne dary a iné bezodplatné plnania či členské príspevky podľa § 22 zákona ods. 5  č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Prijaté bezodplatné plnenie od František Zvrškovec, Slovanské nábrežie 40, Bratislava Devín, 1123,95 eur. Neprijali sme dary ani pôžičky. Nemali sme príjmy z členského ani iné príjmy podľa paragr. 22 ods 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

k 31.03.2021: Politická strana Demokrati Slovenska vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 neprijala žiadne príspevky podľa § 22 ods. 5 prvej vety zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

k 31.03.2022: Strana Demokrati Slovenska neprijala v predchádzajúcom kalendárnom období žiadne dary a iné bezodplatné plnenia či členské príspevky podľa § 22 zákona ods. 5 č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

k 31.03.2023: Strana Demokrati Slovenska neprijala v predchádzajúcom kalendárnom období žiadne dary a iné bezodplatné plnenia či členské príspevky podľa § 22 zákona ods. 5 č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

k 31.03.2024: Strana Demokrati Slovenska neprijala v predchádzajúcom kalendárnom období žiadne dary a iné bezodplatné plnenia či členské príspevky podľa § 22 zákona ods. 5 č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Príjmy z pôžičiek získaných v roku 2023:

  • Ing. Ľudovít Kaník – suma 70 EUR – splatná 31.12.2024, úrok 5%, Akademická 4, 969 01 Banská Štiavnica, uzatvorená 08.05.2023
  • Ing. Ľudovít Kaník – suma 100 EUR – splatná 31.12.2024, úrok 5%,  Akademická 4, 969 01 Banská Štiavnica, uzatvorená 01.06.2023