Menu Zavrieť

Piliere

AKO BUDEME NAŠE NÁZORY A PROGRAM PRESADZOVAŤ?

SPOLUPRÁCA

Chceme ľudí spájať. Naša spoločnosť je rozdelená už viac než dosť. Aktívne preto vyzývame na spoluprácu. Hľadajme to, na čom sa vieme zhodnúť, a na tom stavajme. Aj ľudia, ktorí nemajú na všetko zhodný názor, môžu spolupracovať a meniť veci k lepšiemu. Cesta k dohode nebýva ľahká a ani rýchla. Teraz je však potrebná. My CHCEME meniť veci k lepšiemu!

DÔVERA

Dôvera a slušnosť sú základ. Bez dôvery je spolupráca pomalá a plná nedorozumení. Dôvera vo vlastné schopnosti, ako i dôvera v iných nám otvára priestor a možnosť na efektívnu spoluprácu. Chyťme sa jej!

KOMPETENCIE

Kompetencie – schopnosti, vedomosti a skúsenosti sú predpokladom pre kvalitné a rozumné riešenia. Podporujeme a chceme viesť konštruktívnu diskusiu miesto deštruktívnej kritiky. Slovensko je plné ľudí, ktorí majú dobré nápady i dostatok skúseností a schopností realizovať ich. Dajme im priestor!

ÚSPECH

Úspech je odmena za dodržiavanie predchádzajúcich princípov. Chceme úspech, ktorý bude úspechom celého Slovenska, všetkých jeho obyvateľov.  Pre túto víziu robíme politiku, pre túto víziu a jej naplnenie kandidujeme vo voľbách a uchádzame sa o vašu dôveru.

Slovensko si úspech zaslúži!

Demokrati Slovenska