Menu Zavrieť

Hodnoty

SLOBODA

Sloboda je základná hodnota, ktorú presadzujeme a chránime. K získaniu súčasnej úrovne slobody viedla dlhá cesta a jej cena je veľmi vysoká, preto je tak dôležitá. K slobode patrí i slušnosť, tolerancia a zodpovednosť.

Sloboda pre nás znamená individuálnu občiansku slobodu a rovnako ekonomickú slobodu, ktorá je nevyhnutná pre dobré prostredie pre podnikanie, zamestnanie a slobodnú ekonomickú súťaž.

DEMOKRACIA

Demokracia predstavuje legitímny spôsob vládnutia, uplatňovania moci občanov prostredníctvom svojich volených zástupcov. Demokracia nesmie byť vládou väčšiny nad menšinou. Je to systém, v ktorom je zabezpečené vyvážené rozdelenie moci a jej kontrola medzi volené zastupiteľské zbory, parlament a nezávislé kontrolné inštitúcie tak, aby nemohla byť moc uzurpovaná jednou skupinou, ale aby bola moc kontrolovaná a limitovaná.

Demokracia vyžaduje odvahu. Odvahu občanov podieľať sa na správe veci verejných.

SPRAVODLIVOSŤ

Spravodlivosť a rovnosť pred zákonom je kľúčovou črtou právneho štátu. Bez spravodlivosti sa demokracia zmení na zneužívanie politickej moci a potláčanie práv občanov, na neoprávnené ekonomické obohacovanie sa úzkej skupiny „vyvolených“ na úkor väčšiny, na štát bandy zlodejov.

Štát, ktorý nestojí na pevných princípoch spravodlivosti a jej dôsledného presadzovania, nedokáže vytvoriť slobodný priestor pre život svojich občanov s pocitom spokojnosti a bezpečia. Preto spravodlivosť, jej presadzovanie a uplatňovanie je základný kameň, na ktorom stojí celá spoločnosť.

VLASTENECTVO

Slovenská republika vznikla ako výsledok mnohých snáh a dejinných pohybov, ktoré formovali našu históriu. Stovky rokov naši predkovia svojím každodenným snažením prispievali k formovaniu podoby našej krajiny. Medzi nimi nájdeme množstvo osobností a individualít, na ktorých môžeme byť hrdí, a ktorých život a dielo považujeme za potrebné si pripomínať a hlásiť sa k nim. Je správne byť vlastencom. Je správne chcieť vedieť o našej histórii, zvykoch, tradíciách, kultúre a osobnostiach čo najviac. Je správne byť hrdý na to, kým sme.