Menu Zavrieť

Fico 3. je len pokračovaním Fica 2. (stanovisko k programovému vyhláseniu vlády)

Programové vyhlásenie vlády je najlepšie charakterizované názvom, ktoré mu sama vláda dala. Kontinuita. Je to vládny program, ktorý ukazuje svojim obsahom kontinuitu s predchádzajúcou Ficovou vládou a je jej pokračovaním a potvrdením vlády bez akejkoľvek zásadnej zmeny obsahu vládnutia. Je plné všeobecných fráz a floskúl a má len veľmi málo konkrétnych, merateľných cieľov. Z hľadiska jeho obsahu je to klasický program ľavicovej vlády s niektorými kozmetickými úpravami smerujúcich viac k stredu.

Dozvedáme sa z neho napr. že nemožno očakávať zníženie cien energií pre celý podnikateľský sektor, ale že vláda počíta so selektívnym zvýhodňovaním niektorých podnikateľov, ktorým je pripravená ceny energií znižovať.

V oblasti cestovného ruchu je pozoruhodná téza, že vláda chce využiť predsedníctvo Európskej únie na prezentáciu Slovenska. Ako to však chce dosiahnuť a uskutočniť keď všetky akcie počas nášho predsedníctva budú uskutočnené iba v Bratislave? To je v úplnom rozpore s tým ako k svojmu predsedníctvu pristupujú iné krajiny. Vláda počíta so špecifickými stimulmi pre kúpeľníctvo, je preto nutné spýtaj sa prečo len pre kúpeľníctvo, prečo nie aj pre iné rovnako dôležité odvetvia cestovného ruchu? Celkovo sa dá povedať, že ani táto vláda nepochopila čo v skutočnosti potrebuje cestovný ruch. Potrebuje posilniť dopyt, predovšetkým zahraničný dopyt, čo sa dá dosiahnuť jediné výraznou propagáciou Slovenska v zahraničí o čom sa vláda vo svojom vyhlásení vôbec nezmieňuje.

Oblasť poľnohospodárstva je opäť plná všeobecných fráz, absolútne nespomína podporu malých podnikateľov, farmárov. V tejto oblasti nepočíta s odstraňovaním bariér, so zjednodušovaním prístupu na trh pre túto skupinu podnikateľov, ktorých rozvoj je pre zamestnanosť a produkciu v tomto sektore mimoriadne dôležitý.

V oblasti financií je na prvom mieste snaha zmäkkčenie dlhovú brzdu, čo nepovažujeme za pozitívne. Dostalo sa sem síce zníženie daní na 21 %, zrušenie nezmyselných licencií, ale až od roku 2018, čo je príliš neskoro. Tiež nie sú vidno žiadne opatrenia na oživenie kapitálového trhu, čo je bolestivá stránka slovenského finančného sektora.

Oblasť zamestnanosti sa zameriava najmä na dotovanie pracovných miest, bez zlepšovania podmienok na prirodzený rozvoj a tvorbu nových pracovných pozícií. Hneď v úvode zavádza čitateľa keď hovorí o vytvorení ďalších 100 000 pracovných miest. Pričom vieme, že žiadnych 100 000 pracovných miest minulá vláda nevytvorila, len s týmto číslom operovala počas volebnej kampane. Úplne chýbajú návrhy na odstránenie najväčších bariér, ktoré bránia poklesu nezamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest, ktorými je vysoké odvodové zaťaženie a nepružný Zákonník práce.

V sociálnej oblasti sa síce nachádza prísľub zvýšenia materskej, rozšírenej programoveho výberu v druhom pilieri a zmena chybne nastavenej valorizácie dôchodkov, ale nie je tam žiadna zmienka o ústavnom zákone o ochrane dôchodkového systému a druhého piliera ani o snahe zvýšiť príspevok pre občanov do druhého piliera.

Celkovo možno konštatovať, tak ako sme čakali, že 3. vláda Roberta Fica neprinesie žiadne zásadné pozitívne zmeny, len a len vládu kontinuity, to znamená pokračovanie toho čo Robert Fico počas predchádzajúcich vlád predviedol. Tentokrát to však bude realizovať len vďaka a za pomoci svojich koaličných partnerov, Mostu, Siete a SNS.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska