Menu Zavrieť

Dnes si pripomíname výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, za vznik ČSR si zaslúži štátny sviatok (stanovisko)

Dnes si pripomíname tragickú smrť významného slovenského politika a štátnika, M.R. Štefánika. Pre Demokratov Slovenska je to najvýznamnejšia politická osobnosť novodobých dejín Slovenska. Bez jeho zásluh by nevznikla prvá Československá republika a tým ani súčasná Slovenska republika. Je preto hanbou Slovenska keď si takúto osobnosť nevieme uctiť štátnym sviatkom, ktorý by si určite zaslúžil. Ľudo Kaník ako poslanec NR SR viackrát, opakovane predkladal návrh zákona, ktorým by sa 28. október, deň vzniku ČSR, vyhlásil štátnym sviatkom z názvom: „Deň úcty k dielu M.R. Štefánika – vznik samostatného česko-slovenského štátu“. Vznik Československa bolo vrcholným politickým dielom gen. Štefánika a preto si takýto štátny sviatok plne zaslúži. Zároveň pre Slovensko znamenalo započatie cesty národnej emancipácie a postupne vytváranie predpokladov pre vznik vlastnej štátnosti. Vyzývame preto poslancov NR SR aby si tento návrh osvojili a predložili ho na rokovanie NR SR tak, aby po jeho schválení sme mohli už najbližší 28. október oslavovať ako deň úcty k dielu M.R. Štefánika.

Demokrati Slovenska