Menu Zavrieť

Politikom musia ľudia veriť

Hoc by sa podľa nadpisu zdalo, že chceme niekomu niečo prikazovať, no opak je pravdou. Je to skôr stav, ktorý by mal (nielen) na Slovensku zavládnuť.

Úlohou poslanca NR SR podľa ústavy je vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia, v prospech občanov i záujmov štátu. Konkrétne samotný sľub je pomerne krátky, no výstižný:

Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.

Problémom je, že mnoho politikov sa zjavne veľmi neriadi týmto sľubom a mnohokrát hlasujú zjavne podľa príkazov, čím porušujú Ústavu SR a to konkrétne Piatu hlavu, prvý oddiel, článok 73, druhý bod:

Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.

Mnohokrát teda môžeme mať pocit, že vlastne mnohí ani netušia, o čom vlastne hlasujú.

Existuje riešenie?

Áno. Ja to riešenie vidím a ponúkam na komunálnej úrovni. Osočovanie medzi sebou nemá význam a preto ho ani u Demokratov Slovenska nepostrehnete. Je to určitá forma populistickej kritiky. Naopak sa snažíme nájsť riešenia na vzniknuté situácie. Snažíme sa konštruktívne kritizovať a hlavne neosobne.

V mestskej časti, v ktorej aktuálne bývam, je už dva roky starostom človek, ktorý kandidoval ako nezávislý. Samozrejme od začiatku bol okolo neho šum a rôzne „zaručené informácie“. Kandidoval na starostu do mestskej časti s viacerými mediálne známymi problémami. Urobil však niečo, čo mnohých príjemne prekvapilo. Pochopil, že slovo „starosta“ je od slova „starať sa“ a postavil sa ku kormidlu ako človek a ako chlap.

Hľadá riešenia, ako sa to dá a keď sa niečo nedá, presne objasní, prečo. Komunikuje s ľudmi aktívne na sociálnej sieti a pozerá sa na veci aj očami občanov, stretne sa s nimi a pýta sa ich a spolu hľadajú riešenia. Dlhoroční obyvatelia danej mestskej časti zhodne tvrdia, že sa v nej spravilo za dva roky viac práce, ako za 20 rokov starostovania iných. Zároveň zdvihol záujem obyvateľov o veci verejné a zvýšil ich občiansku aktivitu. Do určitej miery participujú na chode mestskej časti. Niektorí radami, niektorí začali organizovať brigády, niektorí doplnkovou právnou pomocou a pod.

 

A to je to, o čo sa snažíme aj my – Demokrati Slovenska. Spolupráca, diskusia, kompromis, dôvera … V konečnom dôsledku je potom celková snaha korunovaná vo väčšine prípadov úspechom.

together-2273460_640

Úspešný bol vo svojej profesii aj náš kolega – obľúbený herec Ján Greššo, ktorý tiež cítil potrebu zmeniť veci v našej krajine k lepšiemu a preto sa rozhodol kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Kraj, ktorý mu je srdcom blízky a kde je aj jeho milované Divadlo Andreja Bagara, ktoré od roku 2001 viedol celých 15 rokov.

Dá sa ešte niečo spraviť?

Dá. A veľa! Jednou z vecí je záujem o krajinu i svoje okolie. Bez nekonečnej pasivity. Je v podstate jedno, či máte čerstvých 18, alebo idete do dôchodku. Mladí majú energiu, víziu, výdrž i vášeň. Tí skôr narodení zase skúsenosti i nadhľad. Spoločne sledujme veci verejné, kritizujme konštruktívne, aktívne sa zapájajme do diskusií a hľadajme riešenia. Nebojme sa politiky, lebo pozitívny výsledok nám musí byť prednejší. Je to naše okolie, náš čas, naše peniaze i krajina. Politici si totiž dovolia len toľko, koľko im dovolia občania. Podporte preto kamarátov z okolia, o ktorých talente a čistej morálke nepochybujete. Motivujme sa navzájom. Lebo platí rovnica spokojný občan = dobrý štát. Pridajte sa k nám ako diskutér, prispejte nápadmi, prípadne sa zapíšte na odber noviniek od nás a pomôžte nám zlepšiť Slovensko pre nás všetkých. Skúsme spolu zmeniť budúcnosť Slovenska a jeho obyvateľov k lepšiemu!

 

Ilustračný obrázok pochádza z Pixabay.com