Category Archives: Demokrati Slovenska

Podpora vlády kvôli obave z extrémistov, ktorých de facto stvorila? To nie je riešenie! (stanovisko)

Prezident vyjadril vo svojom vystúpení v parlamente po hlasovaní o dôvere vláde obavu o pokračovanie a osud demokracie na Slovensku. Potiaľ by sa ním dalo súhlasiť. Demokracia nie je samozrejmá a silnejú hlasy, ktoré ju spochybňujú, čo je podľa Demokratov Slovenska nebezpečné. Prezident ale vlastne nepriamo vyzval na väčšie pochopenie pre vládu a de facto ju podporil. V obave o to, že ľudia sa od demokracie v sklamaní odvrátia a extrémizmus zosilnie. Obávame sa, že to tak jednoduché nie je. Extrémizmus totiž silnie ako reakcia na maskovanie a neriešenie problémov, ktoré chronicky trápia ľudí. Ak sa nezačnú riešiť, žiadne utlmovanie kritiky nepomôže. Žiadna koalícia ochotných, ku ktorej vyzval prezident, ak to majú byť len ochotní hrať pred ľuďmi divadlo, pred nárastom extrémizmu žiadnu hrádzu nepostaví.
Problém je, podľa presvedčenia strany Demokrati Slovenska, že táto vláda nemá na to, aby zásadné problémy riešila, lebo sa obsahovo len málo líši od tej predchádzajúcej. A nemá ani vôľu uvedomiť si, kde sa stali chyby a zdá sa, že nemá ani vôľu zmeniť štýl a spôsob akým vykonáva politiku a vládne. Je to predsa vláda kontinuity. Slovensko ale nepotrebuje kontinuitu s tým spôsobom a štýlom, ktoré priniesol do politiky Ficov Smer. Potrebuje očistu od tohto spôsobu politiky a vlády. Potrebuje vládu v prospech bežných ľudí. A to je opak kontinuity s vládou Smeru.

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Daňové raje porazíme len nižšími daňami (komentár)

Škandál menom Panama papers odhaľuje nielen schránkové firmy prepojené na politikov, ale aj slabiny súčasného daňového systému. Jeden z motívov, pre ktorý vlastne vznikli daňové raje, je totiž ten, že predovšetkým veľké firmy majú snahu a aj možnosti optimalizovať, teda znižovať svoje daňové zaťaženie. Aj keď si to možno mnohí na prvý pohľad neuvedomia, je to zákonitý dôsledok existencie progresívnych daní zo zisku, vysokého daňového zaťaženia, ktoré sa rozšírilo po celom svete a je presadzované a obhajované najmä ľavicovými politikmi. Aké riešenie navrhujem ja?
Viac v mojom komentári tu.

Ak súhlasíte, budem rád, ak podporíte hlasovaním tu.

Za každý hlas ďakujem 😉

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Fico 3. je len pokračovaním Fica 2. (stanovisko k programovému vyhláseniu vlády)

Programové vyhlásenie vlády je najlepšie charakterizované názvom, ktoré mu sama vláda dala. Kontinuita. Je to vládny program, ktorý ukazuje svojim obsahom kontinuitu s predchádzajúcou Ficovou vládou a je jej pokračovaním a potvrdením vlády bez akejkoľvek zásadnej zmeny obsahu vládnutia. Je plné všeobecných fráz a floskúl a má len veľmi málo konkrétnych, merateľných cieľov. Z hľadiska jeho obsahu je to klasický program ľavicovej vlády s niektorými kozmetickými úpravami smerujúcich viac k stredu.

Dozvedáme sa z neho napr. že nemožno očakávať zníženie cien energií pre celý podnikateľský sektor, ale že vláda počíta so selektívnym zvýhodňovaním niektorých podnikateľov, ktorým je pripravená ceny energií znižovať.

V oblasti cestovného ruchu je pozoruhodná téza, že vláda chce využiť predsedníctvo Európskej únie na prezentáciu Slovenska. Ako to však chce dosiahnuť a uskutočniť keď všetky akcie počas nášho predsedníctva budú uskutočnené iba v Bratislave? To je v úplnom rozpore s tým ako k svojmu predsedníctvu pristupujú iné krajiny. Vláda počíta so špecifickými stimulmi pre kúpeľníctvo, je preto nutné spýtaj sa prečo len pre kúpeľníctvo, prečo nie aj pre iné rovnako dôležité odvetvia cestovného ruchu? Celkovo sa dá povedať, že ani táto vláda nepochopila čo v skutočnosti potrebuje cestovný ruch. Potrebuje posilniť dopyt, predovšetkým zahraničný dopyt, čo sa dá dosiahnuť jediné výraznou propagáciou Slovenska v zahraničí o čom sa vláda vo svojom vyhlásení vôbec nezmieňuje.

Oblasť poľnohospodárstva je opäť plná všeobecných fráz, absolútne nespomína podporu malých podnikateľov, farmárov. V tejto oblasti nepočíta s odstraňovaním bariér, so zjednodušovaním prístupu na trh pre túto skupinu podnikateľov, ktorých rozvoj je pre zamestnanosť a produkciu v tomto sektore mimoriadne dôležitý.

V oblasti financií je na prvom mieste snaha zmäkkčenie dlhovú brzdu, čo nepovažujeme za pozitívne. Dostalo sa sem síce zníženie daní na 21 %, zrušenie nezmyselných licencií, ale až od roku 2018, čo je príliš neskoro. Tiež nie sú vidno žiadne opatrenia na oživenie kapitálového trhu, čo je bolestivá stránka slovenského finančného sektora.

Oblasť zamestnanosti sa zameriava najmä na dotovanie pracovných miest, bez zlepšovania podmienok na prirodzený rozvoj a tvorbu nových pracovných pozícií. Hneď v úvode zavádza čitateľa keď hovorí o vytvorení ďalších 100 000 pracovných miest. Pričom vieme, že žiadnych 100 000 pracovných miest minulá vláda nevytvorila, len s týmto číslom operovala počas volebnej kampane. Úplne chýbajú návrhy na odstránenie najväčších bariér, ktoré bránia poklesu nezamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest, ktorými je vysoké odvodové zaťaženie a nepružný Zákonník práce.

V sociálnej oblasti sa síce nachádza prísľub zvýšenia materskej, rozšírenej programoveho výberu v druhom pilieri a zmena chybne nastavenej valorizácie dôchodkov, ale nie je tam žiadna zmienka o ústavnom zákone o ochrane dôchodkového systému a druhého piliera ani o snahe zvýšiť príspevok pre občanov do druhého piliera.

Celkovo možno konštatovať, tak ako sme čakali, že 3. vláda Roberta Fica neprinesie žiadne zásadné pozitívne zmeny, len a len vládu kontinuity, to znamená pokračovanie toho čo Robert Fico počas predchádzajúcich vlád predviedol. Tentokrát to však bude realizovať len vďaka a za pomoci svojich koaličných partnerov, Mostu, Siete a SNS.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska

Teroristické útoky v Bruseli sa týkajú nás všetkých (stanovisko)

Teroristické útoky v Bruseli ukazujú, že boj s terorom bude trvalou súčasťou nášho života. Európa je vo vojne s islamským terorizmom a treba si to naplno uvedomiť a podľa toho sa aj správať. Musíme napraviť chyby minulosti, ktoré umožnili vznik komunít, ktoré nie sú začlenené do nášho európskeho prostredia a snažia sa ovládnutie Európu ako takú a vnútiť jej iný spôsob života. Západná civilizácia, ktorej sme súčasťou je, ohrozovaná. Preto opatrnosť a obozretnosť pri prijímaní migrantov do Európy je plne na mieste. Je preto potrebné veľmi dôsledne chrániť vonkajšie hranice Európskej únie, zadržiavať migrantov, ktorí nelegálne prekračujú hranice hneď na hraniciach, zmeniť legislatívu tak, aby mohli byť umiestnení v záchytných táboroch, v ktorých bude prebiehať azylová procedúra. Do Európy môžu byť umožnený vstup len tým, ktorí dostanú azyl, ostatní musia byť vrátení späť do krajiny pôvodu. Rovnako treba postupovať aj voči tým, ktorí sa v rámci lavíny nelegálnej migrácie už dostali do Európy.

Obetiam teroristický útokov patrí naša úprimná sústrasť a súcit. Je potrebné si uvedomiť, že sa nás to týka rovnako ako tých, ktorí boli tentokrát v Bruseli. Je našou spoločnou zodpovednosťou chrániť Európu, chrániť západnú civilizáciu, ktorej sme plnoprávnou súčasťou.

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Nová vláda nereprezentuje vôľu voličov strán, z ktorých je zostavená (stanovisko)

Aj keď tomu takmer nikto nechcel uveriť, moje predpovede o povolebnom zložení vlády sa naplnili. A keďže po vojne je každý generál, pozrite si zostrih videa, v ktorom som to pár týždňov pred voľbami verejne povedal pre TA3.

LK

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

 

Vláda založená na zrade a podvode voličov si nezaslúži ani deň rešpektu!

Vraj si každá vláda na začiatku zaslúžiprvých sto dní na to, aby mala možnosť ukázať ako vládne. Táto vláda – založená na zrade a podvode voličov – si nezaslúži ani jeden deň rešpektu či uznnia! Zdôraznil som to aj na protestne na SNP v Bratislave. Jediným poctivým, slušným a legitímnym riešením tejto situácie sú predčasné voľby.SNP

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Demokrati Slovenska podporili SaS, lebo spájať sily je správna cesta (komentár)

Viem, že mnoho voličov nie je stále rozhodnutých. Verím, že naše rozhodnutie zachovať sa zodpovedne im pomôže v rozhodovaní. Voľby nie sú súťaž krásy, nenájdeme ideál, lebo ten nikdy nebude existovať. To by však nemalo znamenať, že rezignujeme a radšej nepôjdeme voliť. Často sa hovorí, že volíme menšie zlo. Kto nevolí, lebo nechce voliť menšie zlo, volí to väčšie. Nezahoďte preto svoje právo voliť. Aký parlament si zvolíme, taký nám bude vládnuť. Aj tým, čo nešli voliť. Preto hľadáme zodpovedné rozhodnutie v rámci existujúcich možností. Spojenie síl je správna cesta. Umožní nám byť spolu silnejší. Pridajte sa aj vy. Aby sme mohli spolu zmeniť to, čo sa nám nepáči, a zlepšiť podmienky na život a prácu na Slovensku.

Viac si prečítajte v mojom komentári tu,
a ak súhlasíte, môžete podporiť aj hlasovaním tu.
Za každý Váš hlas vopred ďakujem 😉

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Mýty o Kaníkovi

Mýtus č. 1.: Kaník tvrdil, že chlap bez ruky a nohy má pracovať a zobral mu invalidný dôchodok / Kaníka oprávnene prezývajú „sociálny netvor“

– fakt je ten, že takú hlúposť som nikdy nevypustil z úst. Ani čo sa týka chýbajúcej nohy, alebo hocičoho na tuto tému. Je pozoruhodné ako sa tento mýtus rozšíril a aj inak rozumní ľudia si vážne myslia, že je to pravda a posúvajú to ďalej. Išlo o dobre zinscenovanú spravodajskú hru, ktorá mala vyvolať dojem maximálnej antisociálnosti mojich reforiem. Pravidlá na posudzovanie invalidity sa od čias môjho ministrovania vôbec nezmenili a samozrejme každý, kto má úraz a príde o časť končatiny má nárok na invalidný dôchodok.

– k prezývke „sociálny netvor“, ktorú vymyslel Fico ako súčasť antikampane voči reformám 2. Dzurindovej vlády –ako prvý minister práce, sociálnych vecí a rodiny v histórii tejto krajiny som sa ako jediný nebál a realizoval nevyhnutné opatrenia, ktoré boli racionálne, dobré a logické. Iní politici sa tém typu – rómsky problém / rodenie detí deťmi v osadách pre zabezpečenie príjmu, zneužívanie štedro nastaveného, nespravodlivého sociálneho systému a nechodenie do práce /, falošní invalidi, výška dôchodkov bez zásluhovosti, budúcnosť dôchodkov zo Sociálnej poisťovne a nevyhnutnosť kapitálového sporenia na budúce dôchodky, vysoké odvody a dane pre zamestnávateľov a neochota vytvárať pracovné miesta atď. – vyhýbali a vyhýbajú dodnes, pretože sú háklivé, ľudia na ne reagujú citlivo, zväčša sú tieto reformy nepopulárne a väčšina politikov sa tvári, že neexistujú. Ale oni existujú. A ja som ich riešil, lebo som mal odvahu a chuť napraviť nespravodlivý systém, na ktorý boli ľudia roky zvyknutí. Takže je samozrejmé, že sa nájdu aj takí, ktorí nadávajú na neho, ale to sú práve tí, ktorým ten starý systém vyhovoval – notorickí poberači dávok, nepracujúci lenivci, bývalí falošní invalidi, dôchodcovia, ktorým sa dôchodok nezvýšil, lebo nemali odpracované roky atď. Dokonca aj mnohí Rómovia mi osobne veľakrát povedali, že si ma spomedzi všetkých „gadžov“ najviac vážia, lebo ako jediný som ich prekukol, prišiel na nich, ako zneužívajú systém a preto si zaslúžim ich rešpekt.

Mýtus č. 2.: Kaníkove reformy obrali ľudí o peniaze

– ak myslíme pracujúcu väčšinu, včítané dôchodcov, tak to nemôže platiť. Vďaka týmto reformám si pracujúci aj dôchodcovia výrazne prilepšili!

1. – Daňový bonus – Daňový bonus k prídavkom na deti výrazne zdvihol príspevok na dieťa zamestnaných rodičov. 21,41 eur mesačne na dieťa.

2. – 2. dôchodkový pilier – Cez 2. pilier sa dodnes rozdelilo medzi ľudí už cca. 6 mld. eur a stále táto suma rastie. Kvôli súčasnej Ficovej vláde, ktorá sa roky snaží zničiť 2. pilier už však nie o 9 % z platu každý mesiac, ako tomu bolo vďaka mojej reforme a nastaveniu, ale už len 4 % z platu dostávajú ľudia na svoje osobné účty, na svoje budúce dôchodky. Ale aspoň majú istotu, že z týchto peňazí sa im vyplatí dôchodok, kdežto zo Sociálnej poisťovne, ktorá už dnes je na tom veľmi zle, to isté nie je, práve pre demografický vývoj a starnutie populácie. Nedávno prijatou anuitnou novelou z dielne vládnej strany aj samotný Smer konečne potvrdil nevyhnutnú potrebu 2. piliera ako stabilnej súčasti dôchodkového systému na Slovensku.

3. Zvýšenie dôchodkov o vyše 50 % – Dôchodcom sa valorizáciou zavedenou mojou reformou zvýšil dôchodok o cca. 50 % do dnešného dňa. Dôchodky po reforme sú vyššie ako pred. Nikomu sa neznížil dôchodok ani o cent.

4. Invalidné dôchodky – Vďaka mnou zavedeným opatreniam skončili tzv. falošní invalidi, ktorí poberali invalidný dôchodok za nič, resp. vďaka známostiam u lekára. Sprísnilo sa priznávanie invalidného dôchodku.

5. Náprava sociálneho systému – Vďaka mojej reforme sociálneho systému sa prestalo mrhať na sociálnych dávkach. Znížil sa prijem minoritnej časti obyvateľstva, vo väčšej miere sa to dotklo zväčša dlhodobo nepracujúcich, väčšinou obyvateľov rómskych osád. Zoškrtali sa dávky, ktoré boli naviazané na počet detí. Za môjho ministrovania neexistoval dnešný príspevok za školskú dochádzku, naopak, existoval motivačný príspevok, tj. len deti, ktoré mali dobré výsledky, dostali príspevok. Nerozdával sa príspevok len za to, že niekto si plnil ústavnú povinnosť a posielal dieťa do školy. Dnes je tomu, žiaľ, inak.

6. Novela Zákonníka práce a pokles nezamestnanosti o takmer 10 % – Vďaka mojej reforme Zákonníka práce sa zlepšili podmienky pre zamestnávateľov, ktorí začali tvoriť množstvo pracovných miest a nezamestnanosť v r. 2002 – 2006 kedy som bol ministrom práce, klesla z 20 % pod 10 %. Rodiny mali prácu, mali z čoho žiť a zvýšili sa ich mesačné príjmy.

Tj. ľuďom sa príjmy v súvislosti s mojimi reformami, včítané zavedenia rovnej dane, naopak, zvýšili.

Mýtus č. 3.: Teraz sú vyššie dôchodky ako za Kaníka

– po mojej reforme dôchodkového systému sú dnes dôchodky vyššie ako tie staré. Staré sa zasa valorizáciou, ktorá bola súčasťou reformy, zvýšili o vyše 50%. Mnohí ľudia, ktorí šli do dôchodku teraz, to ale vnímajú tak, že Fico im dal dobrý dôchodok, Ale to nie je pravda. Je to len dôsledok tejto reformy, ktorú som ako minister práce pripravil. Fico na reforme 1. dôchodkového piliera nezmenil ani čiarku v dôchodkovej oblasti. A tie dobre a slušné dôchodky sú výsledkom práve tejto reformy, aj vďaka čomu dôchodky už nie sú žobračenkami, ako kedysi bývali.

Mýtus č. 4.: Fico Kaníkov systém sociálnych dávok zmenil

– naopak, a keď niečo zmenil, tak len k horšiemu. Napríklad zaviedol rôzne príplatky k príspevkom, napr. pôrodné bez kritérií, kvôli čomu tu dnes máme 14-ročné dievčatá z osád, ktoré radšej rodia deti, ako chodia do školy, lebo vďaka tomu dostanú od štátu peniaze, ktoré prepije rodina skôr, ako sa vôbec dieťa narodí a ani na výbavičku nezostane. A tiež príspevok za školskú dochádzku, ktoré tieto deti dostávajú len za to, že navštevujú školu, nemusia dosahovať žiadne výsledky, môže x-krát prepadnúť. Kdežto deti z rodín, ktorých rodičia pracujú, chodia rovnako do školy, dobre sa učia a nedostávajú ani cent! Práve kvôli Ficovi sa dnes výška dávky v hmotnej núdzi pre nepracujúcu rodinu s deťmi rovná príjmu rodiny, kde rodič pracuje za minimálnu mzdu. To je výsledok Ficovej politiky!

Mýtus č. 5.: Kaník vlastní firmu Combin, ktorá zarobila na štátnych zákazkách

– Kaník nikdy nič vo firme Combin nevlastnil.

Mýtus č. 6.: Kaník sa obohatil z EÚ fondov

– z eurofondov som nezískal nikdy ani cent. Ani nikto z mojich blízkych. Je to médiami vyprodukovaná hlúposť. Moja rodina vytvorila projekt a zúčastnila sa súťaže o zisk EÚ fondov na realizáciu tohto projektu, ale v súťaži nebola úspešná. Ja som sa, na rozdiel od iných politikov, neskrýval za spriatelené firmy atď., moja rodina, ako tisíce iných podnikateľov, požiadala o EÚ fondy, súťažila – keďže súťažiť smie každý – neuspela. To svedčí tiež o tom, že ako vysokopostavený politik som nezneužil svoju moc a kontakty, aby tomu bolo inak.

Mýtus č. 7.: Kaník obral invalidov o peniaze

– posudzovanie invalidného som ako minister sprísnil. Bolo to nutné, systém bol zle nastavený, korupčný a invalidom sa mohol stať skoro každý, pokiaľ by sa tak rozhodol a mal nejakého známeho lekára. Napriek obrovskej kritike a odsúdení tohto nepopulárneho kroku, Ficova vláda nezmenila na systéme, ktorý som týmto zaviedol, ani čiarku a postupuje sa podľa neho do dnes. Súčasný riaditeľ sociálnej poisťovne za stranu SMER-SD sa vyjadril, že v systéme je aj tak niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sú tam neoprávnene.
Najviac sa odobratie a zníženie invalidných dotklo nie baníkov, ako sa tvrdí ( môj otec bol baník, 35 rokov fáral v bani, mimochodom) ale rómskej komunity, kde bolo tzv. “invalidov” najviac. Ale boli to len falošní invalidi. Inak, ja sám som niekoľko rokov členom Banského spolku, dokonca som získal niekoľko ocenení za prínos pre tento spolok, myslíte si, že by sa ku mne takto úctivo správali a prijali ma medzi seba, keby to, čo tvrdíte, by bola pravda?

Mýtus č. 8.: Nebol to Kaník, kto pripravil v najkratšom čase významné reformy

– nebol sám. Pomáhalo mu mnoho skvelých ľudí, od nás aj zo zahraničia. Výsledkom ich práce, ktorá bola často terčom silnej kritiky, však bola:

  • Dôchodková reforma a valorizácia dôchodkov o vyše 50 %
  • 2. dôchodkový pilier a viac ako 6 mld. € na súkromných účtoch 1,5 milióna ľudí
  • Nový zákonník práce a rekordný pokles nezamestnanosti o 10 %
  • Reforma sociálneho systému a zásada „pracovať sa oplatí a kto pracuje, musí mať vyšší príjem ako ten, kto nepracuje“
  • Daňový bonus k prídavku na dieťa čo je dnes cca. 22 € mesačne na každé dieťa
  • Podpora chudobných v školách cez motivačné štipendiá
  • Nástroje proti čiernej práci a zavedenie aktivačných prác, ktoré vtedy fungovali

Mýtus č. 9.: Kaník neplatil odvody za zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne

– je to vymyslené tvrdenie, pravda je taká, že tak ako sa v bežnej podnikateľskej praxi stáva, niektoré platby mohli meškať, čím vznikli penále. Všetky platby do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne vždy boli uhradené.

Mýtus č. 10.: Kaník je majiteľom mnohých firiem, stačí si otvoriť Obchodný register

– toto tvrdenie je zneužívané pre menej informovaných ľudí. To, že v historických záznamoch je moje meno v mnohých firmách, súvisí najmä s mojimi pracovnými povinnosťami, ktoré som mal ako zástupca štátu v rôznych dozorných radách. Nikdy som sa netajil tým, že podnikám. Taja to mnohí, vysokopostavení politici, ktorí ešte k tomu aj kritizujú, ak politik podniká a sami podnikajú vo veľkom. Môj príjem nepramení zo zdrojov štátu, ako príjem mnohých iných politikov. Avšak treba upozorniť, že ja som nikdy nepodnikal so štátom. Podnikám totiž v oblasti, v ktorej to ani nie je reálne.

Mýtus č. 11.: Kaník je rasista

– úplne nezmyselné tvrdenie. Moje návrhy sú vždy postavené na univerzálnom, všeobecnom princípe, ktorý nerozlišuje ľudí ani podľa etnika, národnostnej príslušnosti či sociálneho postavenia. Všetci majú podľa Ústavy rovnaké práva a povinnosti. Len tak môžu byť zákony spravodlivé. Pre vyvrátenie tohto tvrdenia –vyrastal som v Hnúšti, kde väčšinu obyvateľov predstavujú práve Rómovia. Mal som medzi nimi mnoho kamarátov a dodnes mám. Rómovia si ma vážia aj pre moje sociálne reformy, lebo ako jediný „gádžo“ som ich prekukol. Viackrát mi povedali, že práve vďaka týmto zmenám sa vrátili k svojím starým remeslám a začali sa konečne živiť prácou. Často a veľmi rád navštevujem množstvo rómskych podujatí, s Rómkami som si na nich nejedenkrát zatancoval, s Rómami zaspieval. Dokonca vo svojom rodinnou hoteli v BŠ zamestnávam celú rómsku rodinu – rodičov s dvoma dcérami. Ja som nikdy nevnímal ľudí v štýle – ty si viac a ty si menej.

Mýtus č. 12.: Kaník vlastní polku Banskej Štiavnice a hotely po celom Slovensku

– vôbec to nie je pravda. Vlastním jeden rodinný hotel v Banskej Štiavnici, dom, v ktorom bývam s rodinou a spolu s bratom ďalšiu nehnuteľnosť. V ktoromkoľvek meste, obci Slovenska majú hotely, penzióny a iné nehnuteľnosti stovky podnikateľov.

Mýtus č. 13.: Kaníkovi platia províziu DSSky

– prečo a za čo by mu ju mali platiť? Zaviedol som systém, kde nikto nemusel úradníka podplácať, aby dostal licenciu k tomu, aby mohol pôsobiť ako DSS, čoho dôkazom je to, že licenciu dostali všetky, ktoré splnili prísne kritériá a toto posudzovala Národná banka Slovenska. Ja som na to nemal žiaden vplyv, lebo tak som nastavil pravidlá. Sú to len nezmysly, ktoré rozprávajú oponenti. V poslednej iniciatíve som dokonca navrhoval pravidlá, ktoré by DSS priškrtili zisky. Takže vôbec nie. Vytvoril som 2. pilier pre zisky ľudí, nie pre zisky DSS.

Mýtus č. 14.: Kaník sa nabalil na privatizácii

– ja som nikdy nič neprivatizoval. Za môjho pôsobenia na Fonde národného majetku sa tiež nič neprivatizovalo. Naopak, bol som to ja, kto zabezpečil návrat majetku do rúk štátu – Nafty Gbely, Kúpele Piešťany, VSŽ Košice a ďalších podnikov do majetku štátu od Mečiarovských privatizérov. Nabalili sa tí, ktorí dnes stoja v pozadí Smeru a tí, ktorí privatizovali počas Mečiarovej éry. ja som totiž tieto rozkrádačky naprával ako šéf Fondu národného majetku.

Mýtus č. 15.: Kaník zapredal stranu DS za ministerské kreslo v Dzurindovej vláde

– Demokratická strana pod mojím vedením urobila v roku 2002 štátnický krok, keď nešla do vopred prehratých volieb, ale podporila SDKÚ, čím jej dodala minimálne 3 % hlasov. K tomuto kroku vedenie DS pristúpilo preto, lebo preferencie ukazovali, že koalícia DS a DÚ nemá šancu dostať sa do parlamentu. Vďaka tomuto rozhodnutiu vládu vtedy nemohol zostaviť Róbert Fico, ktorý vo voľbách získal len o necelé 1 % menej ako SDKÚ s podporou DS. Naopak, vznikla reformná 2. Dzurindova vláda. Počas jej pôsobenia klesala nezamestnanosť, Slovensko hospodársky rástlo, uskutočnili sa mnohé reformy, ktoré dodnes pozitívne pôsobia. DS je stále súčasťou novovzniknutej SDKÚ-DS, ktorá je právnou nástupkyňou Demokratickej strany. Demokratická strana na základe rozhodnutia svojho Kongresu sa zlúčila s SDKÚ a vytvorila SDKÚ- demokratickú stranu, ktorú dnes vedie tiež bývalý člen DS Pavol Frešo.