Menu Zavrieť

Manifest neexistujúcej politickej strany

SPOLUPRÁCA + DÔVERA + KOMPETENCIA + ÚSPECH

Pravicová politická scéna je rozbitá na malé kúsky. Výsledkom toho je neschopnosť vytvoriť alternatívu k zjednotenej ľavici (Smer-SD).

Stredopravé strany sa voči sebe navzájom vyhraňujú, namiesto toho, aby hľadali možnosti spolupráce. Žiadna zo súčasných stredopravých strán nepovažuje za dôležité spájanie síl s cieľom vytvorenia väčšieho, silnejšieho a konkurencieschopného stredopravého subjektu. Ak sa na tú tému niečo povie, tak sa to okamžite podmieni nereálnymi a nesplniteľnými podmienkami. Prevláda predstava, že strany majú byť čo najviac odlišné, izolované od ostatných, pričom politici v týchto stranách očakávajú, že pravicový volič nájde spasiteľa a politického lídra práve v tej „ich“ strane. Následkom toho je rozdelenie pravicových voličov do malých voličských táborov, ktoré sa ako malé „partizánske skupinky“ v parlamentných voľbách 2016 neúspešne postavia proti veľkej zjednotenej ľavicovej armáde.

Je potrebná zásadná zmena. Keďže snahy o spoluprácu súčasných stredopravých strán neboli úspešné, je potrebné vytvorenie politickej strany, ktorá bude systematickú potrebu integrácie a spájania síl pravého stredu považovať za prioritu a za kľúčový a rozhodujúci nástroj, spolu s programom strany, na získanie širokej podpory voličov.

Táto strana by mala stáť na hodnotách, ktoré sú spoločné pre všetky stredopravé politické strany. Sloboda a zodpovednosť, demokracia, spravodlivosť, vlastenectvo

SLOBODA

Sloboda je základná hodnota, ktorú musíme presadzovať a chrániť. Jej súčasťou je zodpovednosť. Treba ju chápať v zmysle občianskych práv a slobôd, ktoré zaručujú každému občanovi maximálnu možnosť uplatnenia a sebarealizácie sa bez toho, aby to znamenalo obmedzenie práv a slobôd ostatných občanov. K získaniu súčasnej úrovne slobody viedla dlhá cesta, jej cena je veľmi vysoká. Ochraňovať ju treba neustále. Súčasťou slobody je nielen súbor individuálnych občianskych slobôd, dôležitou súčasťou je aj ekonomická sloboda, ktorá je nevyhnutná pre dobré prostredie pre podnikanie, zamestnanie a slobodnú ekonomickú súťaž.
Obmedzovanie slobody zo strany štátu je možné len v nevyhnutnom minime. Je nutné presadzovať čo najnižšie, ale zato efektívne zdaňovanie, výrazné zníženie odvodového zaťaženia a odstraňovanie všetkých ekonomických, ako aj byrokratických bariér, ktoré bránia slobodnému podnikaniu.
Štát má byť právnym štátom, v ktorom sú si všetci pred zákonom rovní. Je nástroj na ochranu slobody, slúži občanom, je nástrojom na zaručenie bezpečnosti občanov pred akýmkoľvek ohrozením a zároveň prostriedok na zabezpečenie a vymáhanie spravodlivosti prostredníctvom uplatňovania zákonov, ktoré sa prijímajú zvolenými zástupcami a uplatňujú v záujme slobodného života občanov.

 

DEMOKRACIA

Demokracia predstavuje jediný legitímny spôsob vládnutia. Je to jediný spôsob uplatňovania moci občanov prostredníctvom svojich volených zástupcov. Demokracia nesmie byť vládou väčšiny nad menšinou, ale systémom, v ktorom je zabezpečené vyvážené rozdelenie moci a jej kontrola medzi volené zastupiteľské zbory, parlament a nezávislé kontrolné inštitúcie tak, aby moc nemohla byť uzurpovaná jednou skupinou (ani na základe výsledkov volieb), ale aby bola kontrolovaná a limitovaná. V demokracii existujú účinné a dostatočné protiváhy a „brzdy“, ktoré zabraňujú jednostrannému zneužitiu moci v prospech ktoréhokoľvek jednotlivca či skupiny.

 

SPRAVODLIVOSŤ

Žiaden štát, ktorý nestojí na princípoch spravodlivosti a jej dôsledného presadzovania, nemôže vytvoriť slobodný priestor pre život svojich občanov s pocitom spokojnosti a bezpečia. Štát, ktorý zabudne alebo poľaví v trvalom a nekompromisnom presadzovaní spravodlivosti v zmysle dodržiavania platných zákonov prijatých demokraticky zvoleným parlamentom, sa mení na bandu zlodejov. Presadzovanie spravodlivosti predstavuje kľúčovú črtu právneho štátu, bez ktorej sa demokracia zmení na zneužívanie moci prostredníctvom politickej moci, ktorá potom slúži na potláčanie práv občanov a na neoprávnené ekonomické obohacovanie sa úzkej skupiny „vyvolených“ na úkor väčšiny. Preto spravodlivosť, jej presadzovanie a uplatňovanie je základný kameň, na ktorom stojí celá spoločnosť.

 

VLASTENECTVO

Je správne a dobré vážiť si históriu i osobnosti našich dejín, ktorých úsilie a činy lemujú históriu Slovenska. Je správne a prirodzené byť vlastencom. Slovenská republika vznikla ako výsledok mnohých snáh a dejinných pohybov, ktoré formovali našu históriu, a bez ktorých by neexistovala prítomnosť v jej súčasnej podobe. Stovky rokov naši predkovia na území Slovenska svojím každodenným snažením prispievali k podobe našej krajiny. Medzi nimi nájdeme množstvo osobností a individualít, ktorých život a dielo si budeme pripomínať a hlásiť sa k nim. História slovenského národa bola poznačená pozitívnymi, ale aj negatívnymi skúsenosťami a skutkami. Napriek mnohým prekážkam Slovensko hľadalo a napokon aj našlo cestu k demokracii a slobode. Dnes je plnohodnotnou súčasťou západnej civilizácie, euroatlantických zoskupení, EÚ a NATO. Za štvorlístok kľúčových míľnikov novodobej histórie, ktoré nás priviedli k súčasnosti, považujeme: vznik Československa v roku 1918, Slovenské národné povstanie v roku 1944, nežnú revolúciu v roku 1989 a vznik demokratickej Slovenskej republiky v roku 1993.

Tieto hodnoty tvoria základ z ktorých vychádzajú odpovede na všetky otázky a riešenia problémov s ktorými sa stretávame. Je to základ na ktorom sa môže postaviť program, ktorý prináša riešenia na akýkoľvek problém ktorý pred nami stojí. Ako skala na ktorej sa postaví stabilný dom.

Cesta k vytvoreniu takejto strany a politickej sily nebude ľahká ani krátka. Ale treba sa po nej vydať. Rezignácia na myšlienku integrácie, ktorá bola dlhé roky súčasťou pravicových myšlienok a diskusií, nás priviedla do stavu nemohúcnosti a nemožnosti vytvoriť reálnu alternatívu k vládnucej ľavicovo-populistickej strane Smer. Ak to chceme zmeniť, musíme spojiť sily. V záujme stredopravých voličov. V záujme Slovenska.
Ľudo Kaník
Demokratická skupina (DS-SDKÚ)