Menu Zavrieť

Demokrati Slovenska ako opora pre strednú vrstvu a do čoho by sme investovali?

Výhodou našej novej, zatiaľ nie veľkej strany je, že nie je nikomu nič dlžná. Ani oligarchom, ani širokej členskej základni, ktorej treba „poďakovať“ lukratívnymi pracovnými pozíciami bez ohľadu na schopnosti a vedomosti.

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník chcú byť oporou predovšetkým STREDNEJ VRSTVY, nehľadiac na stranícku príslušnosť, na vierovyznanie, na vek, na rodovú rôznorodosť, na rasu, no s dôrazom na charakter a odborné kvality.

Ale, samozrejme, chceme veľmi aktívne komunikovať a spolupracovať so všetkými vrstvami spoločnosti tak, aby korupcia a zneužívanie sociálneho systému klesali na čo najnižšiu úroveň. Ak sa nám to podarí, ak dokážeme eliminovať plytvanie z verejných zdrojov, financie zo štátneho rozpočtu môžeme spoločne, výraznejšie a SYSTÉMOVO investovať:

Do školstva, najmä do základného a stredoškolského vzdelávania, do výchovy a kultivácie mládeže.

Do zdravotníctva, v ktorom je nutné prehodnotiť priority, medzi ktorými by určite nemali chýbať investície do prevencie. Rozumné a spravodlivé nastavenie sociálneho a dôchodkového zabezpečenia musí byť samozrejmosťou spoločenského dohovoru.

Do vnútornej a zahraničnej bezpečnosti obyvateľov Slovenska, bez účelových hrozieb, prostredníctvom ktorých môžu neoprávnene unikať peniaze daňových poplatníkov na anonymné súkromné kontá.

Do dopravy, do budovania a konečne do dobudovania dopravnej NEPREDRAŽENEJ infraštruktúry, ktorá môže znížiť nezamestnanosť v regiónoch výraznejšie ako finančné stimuly či daňové úľavy pre zahraničný kapitál.

Do podpory domáceho podnikateľského sektora, ktorý vytvára istotu domácej ekonomickej reprodukcie. Ak bude rásť domáci kapitál, krytý hodnotami, ktoré – ak sú skutočné a nie virtuálne či podvodné – určite bude zvyšovať životnú úroveň Slovákov.

Bodka na záver: A čo považujeme za jednorázové a nesystémové opatrenia? Určite „sociálne balíčky“ či koncoročné stoeurové zalepenia oddaných voličských očí. Pravda, z pohľadu politického biznisu a s ním súvisiaceho marketingu klobúk dole…

Viac v mojom blogu tu.

Ján Greššo

kandidát č. 2 na poslanca NR SR za Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník (volebné číslo 4)

 


Prečítajte si tiež
» Potrebujeme reformy aké tu už dávno neboli – my ich máme
» Znížme o polovicu zdravotné odvody, je to dosiahnuteľné bez zníženia príjmov zdravotníctva
» Chceme spájať schopných ľudí, aby vzdorovali ľuďom „schopných všetkého“
» Zrážková mikrodaň z platieb by nahradila zníženie odvodov, tvrdí Kaník