Výhodou našej novej, zatiaľ nie veľkej strany je, že nie je nikomu nič dlžná. Ani oligarchom, ani širokej členskej základni, ktorej treba „poďakovať“ lukratívnymi pracovnými pozíciami bez ohľadu na schopnosti a vedomosti.

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník chcú byť oporou predovšetkým STREDNEJ VRSTVY, nehľadiac na stranícku príslušnosť, na vierovyznanie, na vek, na rodovú rôznorodosť, na rasu, no s dôrazom na charakter a odborné kvality.

Ale, samozrejme, chceme veľmi aktívne komunikovať a spolupracovať so všetkými vrstvami spoločnosti tak, aby korupcia a zneužívanie sociálneho systému klesali na čo najnižšiu úroveň. Ak sa nám to podarí, ak dokážeme eliminovať plytvanie z verejných zdrojov, financie zo štátneho rozpočtu môžeme spoločne, výraznejšie a SYSTÉMOVO investovať:

Do školstva, najmä do základného a stredoškolského vzdelávania, do výchovy a kultivácie mládeže.

Do zdravotníctva, v ktorom je nutné prehodnotiť priority, medzi ktorými by určite nemali chýbať investície do prevencie. Rozumné a spravodlivé nastavenie sociálneho a dôchodkového zabezpečenia musí byť samozrejmosťou spoločenského dohovoru.

Do vnútornej a zahraničnej bezpečnosti obyvateľov Slovenska, bez účelových hrozieb, prostredníctvom ktorých môžu neoprávnene unikať peniaze daňových poplatníkov na anonymné súkromné kontá.

Do dopravy, do budovania a konečne do dobudovania dopravnej NEPREDRAŽENEJ infraštruktúry, ktorá môže znížiť nezamestnanosť v regiónoch výraznejšie ako finančné stimuly či daňové úľavy pre zahraničný kapitál.

Do podpory domáceho podnikateľského sektora, ktorý vytvára istotu domácej ekonomickej reprodukcie. Ak bude rásť domáci kapitál, krytý hodnotami, ktoré – ak sú skutočné a nie virtuálne či podvodné – určite bude zvyšovať životnú úroveň Slovákov.

Bodka na záver: A čo považujeme za jednorázové a nesystémové opatrenia? Určite „sociálne balíčky“ či koncoročné stoeurové zalepenia oddaných voličských očí. Pravda, z pohľadu politického biznisu a s ním súvisiaceho marketingu klobúk dole...

Viac v mojom blogu tu.

Ján Greššo

kandidát č. 2 na poslanca NR SR za Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník (volebné číslo 4)

 


Prečítajte si tiež
» Potrebujeme reformy aké tu už dávno neboli – my ich máme
» Znížme o polovicu zdravotné odvody, je to dosiahnuteľné bez zníženia príjmov zdravotníctva
» Chceme spájať schopných ľudí, aby vzdorovali ľuďom „schopných všetkého“
» Zrážková mikrodaň z platieb by nahradila zníženie odvodov, tvrdí Kaník

Petra Satinová

Súvisiace články

Close