Menu Zavrieť

Chceme spájať schopných ľudí, aby vzdorovali ľuďom „schopných všetkého“

My, Demokrati Slovenska chceme byť strana, ktorá spája všetko najlepšie, najkreatívnejšie, najpracovitejšie či najkultivovanejšie v našej spoločnosti. Zároveň chceme, aby cieľ nášho snaženia bol dosahovaný v morálnom prostredí. Charakterne, bez nezaslúžených výhod, bez klamstiev a podvodov.

Nemá význam populisticky a účelovo deliť spoločnosť na chudobných a bohatých. A potom, pod rúškom falošnej „sociálnej spravodlivosti“, vytvárať priestor všetkým, ktorí svojím špekulantstvom, nenásytnosťou a hrošou kožou rozvracajú základy a konštrukciu kultivovaného spolužitia. Pán Boh či „vyššia inteligencia“ nám dali do vienka rozdielny stupeň schopnosti a pracovitosti. Preto je normálne, že spoločnosť je delená na vrstvy. A to nielen podľa schopnosti a pracovitosti, ale aj podľa výsledku práce. Preto:

1. treba spájať schopných, pracovitých a charakterných ľudí vo všetkých vrstvách spoločnosti, ktorá len tak môže byť prosperujúca a odolná voči všetkým ekonomickým a spoločensko-politickým výkyvom;

2. treba zabrániť ľuďom „schopných všetkého“ vo všetkých vrstvách spoločnosti, aby ju ovládali a rozvracali svojimi krádežami, klamstvami, podvodmi, úžerou, vydieraním, psychickou a fyzickou likvidáciou nepohodlných.

Dá sa to dosiahnuť voľbou ľudí, ktorí netúžia vládnuť. Netúžia vládnuť, ale majú jasnú predstavu o službe v prospech dobrého pocitu zo života pre všetkých slušných, talentovaných a pracovitých ľudí naprieč všetkými vrstvami spoločnosti.

Jedným z dôležitých pilierov našej predstavy o ráznej zmene spoločensko-politickej klímy Slovenska je personálna, ale najmä morálna rekonštrukcia súdnictva, prokuratúry a silových rezortov vrátane spravodajských služieb. Vytvorenie zdravého prostredia pre ich korektnú, nezávislú a kompetentnú spoluprácu na princípe osobnej zodpovednosti kompetentných. Bez politického diktátu, slúžiaceho úzkej skupine skorumpovaných a korumpujúcich.

 

Ján Greššo

kandidát č. 2 na poslanca NR SR za Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník (volebné číslo 4)

 


Prečítajte si tiež
» Potrebujeme reformy aké tu už dávno neboli – my ich máme
» Znížme o polovicu zdravotné odvody, je to dosiahnuteľné bez zníženia príjmov zdravotníctva
» Demokrati Slovenska ako opora pre strednú vrstvu a do čoho by sme investovali?
» Zrážková mikrodaň z platieb by nahradila zníženie odvodov, tvrdí Kaník