Menu Zavrieť

Štefánik sa veru nemýlil… (blog)

M. R. Štefánik: „Vy rozumiete, že musíme zostať nepremožiteľnými nepriateľmi boľševizmu. (ja dopĺňam: a fašizmu) Boľševizmus (a fašizmus) je negácia demokratizmu; boľševizmus hovorí, kričí, reve – demokracia myslí, poučuje, presvedčuje; boľševizmus buráca najnižšími pudmi, demokracia apeluje na česť a svedomie; boľševizmus sťahuje blížnemu kožuch, demokracia šije plášť pre všetkých, aj pre bedára…“

Viac v novom blogu Ľuda Kaníka, ktorý si prečítajte tu.
Ak sa Vám páči, zahlasovať zaň môžete tu.

Dnes si pripomíname výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, za vznik ČSR si zaslúži štátny sviatok (stanovisko)

Dnes si pripomíname tragickú smrť významného slovenského politika a štátnika, M.R. Štefánika. Pre Demokratov Slovenska je to najvýznamnejšia politická osobnosť novodobých dejín Slovenska. Bez jeho zásluh by nevznikla prvá Československá republika a tým ani súčasná Slovenska republika. Je preto hanbou Slovenska keď si takúto osobnosť nevieme uctiť štátnym sviatkom, ktorý by si určite zaslúžil. Ľudo Kaník ako poslanec NR SR viackrát, opakovane predkladal návrh zákona, ktorým by sa 28. október, deň vzniku ČSR, vyhlásil štátnym sviatkom z názvom: „Deň úcty k dielu M.R. Štefánika – vznik samostatného česko-slovenského štátu“. Vznik Československa bolo vrcholným politickým dielom gen. Štefánika a preto si takýto štátny sviatok plne zaslúži. Zároveň pre Slovensko znamenalo započatie cesty národnej emancipácie a postupne vytváranie predpokladov pre vznik vlastnej štátnosti. Vyzývame preto poslancov NR SR aby si tento návrh osvojili a predložili ho na rokovanie NR SR tak, aby po jeho schválení sme mohli už najbližší 28. október oslavovať ako deň úcty k dielu M.R. Štefánika.

Demokrati Slovenska

Podpora vlády kvôli obave z extrémistov, ktorých de facto stvorila? To nie je riešenie! (stanovisko)

Prezident vyjadril vo svojom vystúpení v parlamente po hlasovaní o dôvere vláde obavu o pokračovanie a osud demokracie na Slovensku. Potiaľ by sa ním dalo súhlasiť. Demokracia nie je samozrejmá a silnejú hlasy, ktoré ju spochybňujú, čo je podľa Demokratov Slovenska nebezpečné. Prezident ale vlastne nepriamo vyzval na väčšie pochopenie pre vládu a de facto ju podporil. V obave o to, že ľudia sa od demokracie v sklamaní odvrátia a extrémizmus zosilnie. Obávame sa, že to tak jednoduché nie je. Extrémizmus totiž silnie ako reakcia na maskovanie a neriešenie problémov, ktoré chronicky trápia ľudí. Ak sa nezačnú riešiť, žiadne utlmovanie kritiky nepomôže. Žiadna koalícia ochotných, ku ktorej vyzval prezident, ak to majú byť len ochotní hrať pred ľuďmi divadlo, pred nárastom extrémizmu žiadnu hrádzu nepostaví.
Problém je, podľa presvedčenia strany Demokrati Slovenska, že táto vláda nemá na to, aby zásadné problémy riešila, lebo sa obsahovo len málo líši od tej predchádzajúcej. A nemá ani vôľu uvedomiť si, kde sa stali chyby a zdá sa, že nemá ani vôľu zmeniť štýl a spôsob akým vykonáva politiku a vládne. Je to predsa vláda kontinuity. Slovensko ale nepotrebuje kontinuitu s tým spôsobom a štýlom, ktoré priniesol do politiky Ficov Smer. Potrebuje očistu od tohto spôsobu politiky a vlády. Potrebuje vládu v prospech bežných ľudí. A to je opak kontinuity s vládou Smeru.

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Daňové raje porazíme len nižšími daňami (komentár)

Škandál menom Panama papers odhaľuje nielen schránkové firmy prepojené na politikov, ale aj slabiny súčasného daňového systému. Jeden z motívov, pre ktorý vlastne vznikli daňové raje, je totiž ten, že predovšetkým veľké firmy majú snahu a aj možnosti optimalizovať, teda znižovať svoje daňové zaťaženie. Aj keď si to možno mnohí na prvý pohľad neuvedomia, je to zákonitý dôsledok existencie progresívnych daní zo zisku, vysokého daňového zaťaženia, ktoré sa rozšírilo po celom svete a je presadzované a obhajované najmä ľavicovými politikmi. Aké riešenie navrhujem ja?
Viac v mojom komentári tu.

Ak súhlasíte, budem rád, ak podporíte hlasovaním tu.

Za každý hlas ďakujem 😉

Ľudo Kaník
predseda Demokratov Slovenska

Fico 3. je len pokračovaním Fica 2. (stanovisko k programovému vyhláseniu vlády)

Programové vyhlásenie vlády je najlepšie charakterizované názvom, ktoré mu sama vláda dala. Kontinuita. Je to vládny program, ktorý ukazuje svojim obsahom kontinuitu s predchádzajúcou Ficovou vládou a je jej pokračovaním a potvrdením vlády bez akejkoľvek zásadnej zmeny obsahu vládnutia. Je plné všeobecných fráz a floskúl a má len veľmi málo konkrétnych, merateľných cieľov. Z hľadiska jeho obsahu je to klasický program ľavicovej vlády s niektorými kozmetickými úpravami smerujúcich viac k stredu.

Dozvedáme sa z neho napr. že nemožno očakávať zníženie cien energií pre celý podnikateľský sektor, ale že vláda počíta so selektívnym zvýhodňovaním niektorých podnikateľov, ktorým je pripravená ceny energií znižovať.

V oblasti cestovného ruchu je pozoruhodná téza, že vláda chce využiť predsedníctvo Európskej únie na prezentáciu Slovenska. Ako to však chce dosiahnuť a uskutočniť keď všetky akcie počas nášho predsedníctva budú uskutočnené iba v Bratislave? To je v úplnom rozpore s tým ako k svojmu predsedníctvu pristupujú iné krajiny. Vláda počíta so špecifickými stimulmi pre kúpeľníctvo, je preto nutné spýtaj sa prečo len pre kúpeľníctvo, prečo nie aj pre iné rovnako dôležité odvetvia cestovného ruchu? Celkovo sa dá povedať, že ani táto vláda nepochopila čo v skutočnosti potrebuje cestovný ruch. Potrebuje posilniť dopyt, predovšetkým zahraničný dopyt, čo sa dá dosiahnuť jediné výraznou propagáciou Slovenska v zahraničí o čom sa vláda vo svojom vyhlásení vôbec nezmieňuje.

Oblasť poľnohospodárstva je opäť plná všeobecných fráz, absolútne nespomína podporu malých podnikateľov, farmárov. V tejto oblasti nepočíta s odstraňovaním bariér, so zjednodušovaním prístupu na trh pre túto skupinu podnikateľov, ktorých rozvoj je pre zamestnanosť a produkciu v tomto sektore mimoriadne dôležitý.

V oblasti financií je na prvom mieste snaha zmäkkčenie dlhovú brzdu, čo nepovažujeme za pozitívne. Dostalo sa sem síce zníženie daní na 21 %, zrušenie nezmyselných licencií, ale až od roku 2018, čo je príliš neskoro. Tiež nie sú vidno žiadne opatrenia na oživenie kapitálového trhu, čo je bolestivá stránka slovenského finančného sektora.

Oblasť zamestnanosti sa zameriava najmä na dotovanie pracovných miest, bez zlepšovania podmienok na prirodzený rozvoj a tvorbu nových pracovných pozícií. Hneď v úvode zavádza čitateľa keď hovorí o vytvorení ďalších 100 000 pracovných miest. Pričom vieme, že žiadnych 100 000 pracovných miest minulá vláda nevytvorila, len s týmto číslom operovala počas volebnej kampane. Úplne chýbajú návrhy na odstránenie najväčších bariér, ktoré bránia poklesu nezamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest, ktorými je vysoké odvodové zaťaženie a nepružný Zákonník práce.

V sociálnej oblasti sa síce nachádza prísľub zvýšenia materskej, rozšírenej programoveho výberu v druhom pilieri a zmena chybne nastavenej valorizácie dôchodkov, ale nie je tam žiadna zmienka o ústavnom zákone o ochrane dôchodkového systému a druhého piliera ani o snahe zvýšiť príspevok pre občanov do druhého piliera.

Celkovo možno konštatovať, tak ako sme čakali, že 3. vláda Roberta Fica neprinesie žiadne zásadné pozitívne zmeny, len a len vládu kontinuity, to znamená pokračovanie toho čo Robert Fico počas predchádzajúcich vlád predviedol. Tentokrát to však bude realizovať len vďaka a za pomoci svojich koaličných partnerov, Mostu, Siete a SNS.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska

Teroristické útoky v Bruseli sa týkajú nás všetkých (stanovisko)

Teroristické útoky v Bruseli ukazujú, že boj s terorom bude trvalou súčasťou nášho života. Európa je vo vojne s islamským terorizmom a treba si to naplno uvedomiť a podľa toho sa aj správať. Musíme napraviť chyby minulosti, ktoré umožnili vznik komunít, ktoré nie sú začlenené do nášho európskeho prostredia a snažia sa ovládnutie Európu ako takú a vnútiť jej iný spôsob života. Západná civilizácia, ktorej sme súčasťou je, ohrozovaná. Preto opatrnosť a obozretnosť pri prijímaní migrantov do Európy je plne na mieste. Je preto potrebné veľmi dôsledne chrániť vonkajšie hranice Európskej únie, zadržiavať migrantov, ktorí nelegálne prekračujú hranice hneď na hraniciach, zmeniť legislatívu tak, aby mohli byť umiestnení v záchytných táboroch, v ktorých bude prebiehať azylová procedúra. Do Európy môžu byť umožnený vstup len tým, ktorí dostanú azyl, ostatní musia byť vrátení späť do krajiny pôvodu. Rovnako treba postupovať aj voči tým, ktorí sa v rámci lavíny nelegálnej migrácie už dostali do Európy.

Obetiam teroristický útokov patrí naša úprimná sústrasť a súcit. Je potrebné si uvedomiť, že sa nás to týka rovnako ako tých, ktorí boli tentokrát v Bruseli. Je našou spoločnou zodpovednosťou chrániť Európu, chrániť západnú civilizáciu, ktorej sme plnoprávnou súčasťou.

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Nová vláda nereprezentuje vôľu voličov strán, z ktorých je zostavená (stanovisko)

Aj keď tomu takmer nikto nechcel uveriť, moje predpovede o povolebnom zložení vlády sa naplnili. A keďže po vojne je každý generál, pozrite si zostrih videa, v ktorom som to pár týždňov pred voľbami verejne povedal pre TA3.

LK

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

 

Vláda založená na zrade a podvode voličov si nezaslúži ani deň rešpektu!

Vraj si každá vláda na začiatku zaslúžiprvých sto dní na to, aby mala možnosť ukázať ako vládne. Táto vláda – založená na zrade a podvode voličov – si nezaslúži ani jeden deň rešpektu či uznnia! Zdôraznil som to aj na protestne na SNP v Bratislave. Jediným poctivým, slušným a legitímnym riešením tejto situácie sú predčasné voľby.SNP

Ľudo Kaník
Demokrati Slovenska

Výzva poslancom NR SR, aby zradu a podvod R. Fica a spol nepodporili! (stanovisko)

Vláda, ktorú sa v chvate pokúša zlepiť Ficov Smer, Bugárov Most, Procházkova Sieť a Dankova SNS je od samého začiatku vláda, ktorá vzniká na základe podvodu a klamstva na vlastných voličoch! Voliči Mostu a Siete nedali svoje hlasy týmto stranám preto, aby týždeň po voľbách skočili do náručia Ficovho Smeru a pomohli mu tak udržať moc. Je zjavné, že tento plán musel byť dohodnutý a vymyslený dávno pred voľbami, čo ešte viac podčiarkuje cynizmus a zákernosť tohto podvodu na voličoch. V histórii Slovenska sa takéto zneužitie demokracie ešte nestalo a je to veľmi nebezpečný precedens. Ak by bol dokonaný, posilnil by u značnej časti voličov pocit, že samotná demokracia nie je dobrý systém a slúži len na oklamanie bežných občanov. Bolo by to vodou na mlyn posilňovaniu extrémistických nálad a síl a nie hrádzou proti nim, ako sa snažia tvrdiť tí, ktorí takúto vládu národnej zrady v skrátenom režime a chvate vytvárajú.

Jediným správnym poctivým a demokratickým riešením je vypísanie nových volieb. Predčasné voľby umožnia ľuďom jasne vyjadriť svoj názor, umožnia odovzdať hlasy stranám, ktoré budú dopredu deklarovať jasne svoj plán ako a s kým chcú spravovať Slovensko a na základe toho zostaviť vládu, ktorá sa bude opierať o podporu väčšiny voličov Slovenska. Demokrati Slovenska vyzývajú všetkých poslancov NR SR, ktorí si vážia hlasy voličov a chcú sa pozerať do zrkadla bez hanby, aby vládu zrady a podvodu, ktorú sa snaží zostaviť Róbert Fico nepodporili. Aby to jasne a dopredu deklarovali a umožnili tak prezidentovi Kiskovi nevymenovať vládu, ktorá nemá dostatočnú podporu poslancov. Dnes už je nad slnko jasné že nemá zďaleka dostatočnú podporu voličov a jej skutočná legitímnosť je pochybná.

Ľudo Kaník
predseda strany Demokrati Slovenska